Colares Investments

Jesteśmy spółką inwestującą w energię odnawialną, z pasją tworzącą innowacyjne rozwiązania dla lepszej przyszłości.

01.

Ujawnienia związane ze zrównoważonym rozwojem

1. Spółka oświadcza, że w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Podejście takie jest motywowane stosunkowo niewielkim rozmiarem swojej działalności na małą skalę.
2. Spółka oświadcza, że aktualnie nie przyjęła generalnej strategii dotyczącej wprowadzania do swojej działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju
w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jednocześnie Spółka nie wyklucza, że w ramach analizy konkretnej lokaty uwzględni pewne ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o ile jej zdaniem ryzyka te będą miały charakter szczególnie istotny lub dominujący w odniesieniu do tej lokaty.
3. Stosownie do dyspozycji art. 7 Taksonomii Spółka oświadcza, że inwestycje
w Spółkę nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.


02.

Ogłoszenie


Alternatywna Spółka Inwestycyjna Colares Inwestments Sp.z o.o.
ul. Fort Piłsudskiego 2/2
02-704 Warszawa